Map Packs

VSK Sites

Auckland

Malmö

Marseille

Napoli

Porto Cervo

Qing Dao

Rio

San Francisco

Sydney

Trapani

La Trinité

Valencia

Vancouver

Wight


BAN-PAKET


Välkommen till vår sektion för nedladdning av ban-paket.

 

Vi använder 'Install Creator', vilket kommer att göra det mycket enkelt för dig att installera banorna och deras intron. Det enda du behöver veta är vilken version av Virtual Skipper du har. Det finns tre kompatibla versioner:

- 32nd America's Cup

- Vsk5

- Vsk5Online (betal-version)

 

Klicka bara på någon av bilderna till höger, och installationsprogammet för det paketet  kommer att laddas ner på din dator.

När du kör installationsprogrammet kommer själva banorna att installeras under:

.../Dokument/"Din version av Virtual Skipper"/Tracks/Challenges/

Du kan flytta banorna vart du vill, så länge de finns i 'Tracks'-mappen.

Bilder och ljud som används i intron kommer att installeras automatiskt i sina respektive korrekta mappar.

 

Njut!

 

VSR Bantillverkningsfabriken


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAP PACKS


Welcome to our section for downloading map packs.

 

We use 'Install Creator' which will make it very easy for you to install the courses and their intros. The only thing you need to know, is what version of Virtual Skipper you have. There are three compatible versions:

- 32nd America's Cup

- Vsk5

- Vsk5Online (paid version)

 

Just click on any of the pictures to the right, and the installation program for that pack will be downloaded to your computer.

When you run the installation program, the tracks will be installed under:

.../Documents/"Your version of Virtual Skipper"/Tracks/Challenges/

You can move the tracks wherever you want, as long as they reside in the 'Tracks' folder. Images and Sounds used in the intros, will be installed automatically in their respective correct folders.

 

Enjoy!

 

VSR Map Making Factory


Copyright © VSK Sweden Race

VSR Map Pack 5.2

A Nordic Festival

ABBA I

Animal Farm

Brian Wilson

ABBA II

Beatles Rocks

Dylan

Coastal Views

Female Power

Female Power II

Female Power III

Five Easy Pieces

Forever Young

Great Music II

Great Music IV

Great Music I

Great Music III

Led Poizoned

Led Poizoned

(short)

Magical Mystery Tour

(short)

Slowhand

Magical Mystery Tour

Muddy Waters