Medlemsregler


Medlemsregler


VSK Sweden Race är en svensk klubb för svenska VSK-seglare.

 

Medlemskapet är kostnadsfritt och frivilligt. Man kan gärna vara med oss och segla utan att vara medlem, men för att ta del av klubbens egna skins, delar av forumet och eventuella andra specifika förmåner eller information, måste man vara medlem i klubben.


ACC-båten är VSRs huvudklass, men det är givetvis tillåtet att segla vilken båttyp man vill.


För att kunna bli/vara medlem i klubben finns ett antal regler som man ska följa.


1. Vi spelar VSK för att det är kul.


2. Vi använder ett vårdat språk i vårt forum, såväl som i spelets chatt.


3. Vi försöker följa spelets regler och segla så rent och ärligt som vi kan. Ingen Pen Hunting!


4. Vi har inga krav på hur frekvent man seglar. Varje dag eller en gång om året går lika bra.


5. Vi använder klubbens tag i vårt "Nickname" i spelet. "Båtnamn                  ".


6. Det är fritt fram att segla med vilket skin man vill så länge klubbens logo/tag, alternativt texten "VSK Sweden Race, finns på skrovet eller i segel. På storbommen ska klubbens hemside-adress 'www.swedenrace.se' stå på båda sidor.

Klubbens varv kan producera skins till de medlemmar som så önskar.

De seglare som vill segla med eget skin ska ha styrelsens godkännande. Maila en bild på båten till styrelse@swedenrace.se.


7. Vi lämnar inte ut våra skins till seglare utanför klubben. Inte heller lämnar vi ut uppgifter som gör att andra än klubbens medlemmar kan segla under vårt namn och/eller med vår tag.


Ställer man upp på dessa enkla regler så är man mer än välkommen som medlem i VSK Sweden Race.


Rekommendation

Vi rekommenderar att våra medlemmar seglar med en betald version av spelet. Om fler köper spelet kan Nadeo se intresset och kanske fortsätta utveckla det. I gratis-versionen kan man inte lägga till fler båttyper och de enda skins som går att använda är de som följer med spelet.


VSK Sweden Race är idag väl etablerat i VSK-världen och har ett mycket gott rykte. Vi vill att det ska förbli så. Därför ska man kunna se på en båt att skepparen tillhör VSK Sweden Race.


Styrelsen


Copyright © VSK Sweden Race